อบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน

หลังจากการระบาดของ COVID-19 หลายคนที่ใบขับขี่หมดอายุ คงกังวลกับปัญหาที่จะต่อใบขับขี่เพราะกรมขนส่งหยุดการให้บริการในช่วงที่ผ่านมา ต่อไปนี้หายห่วงได้แล้วเพรากรมขนส่งทางบก ออกมาให้บริการต่อใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยลดการแออันที่กรมขนส่งและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย

กรมขนส่งแนะนำ “7 พฤติกรรมเสี่ยง ที่ไม่ควรทำระหว่างขับรถ” สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน

สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นประจำย่อมต้องมีข้อควรระวังในการใช้ใช้ถนนร่วมกันกับผู้ร่วมทาง วันนี้ทางกรมขนส่งทางบกได้มาแนะนำ ”7 พฤติกรรมเสี่ยง ที่ไม่ควรทำระหว่างขับรถ” เพื่อความปลอดภัยและสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่รถ ถึงแม้หลายคนที่สอบใบขับขี่จนผ่านมาแล้ว ย่อมจำเป็นที่จะต้องรู้ไว้เพื่อความปลอดภัยสำหรับตัวเองและคนที่เรารัก

พ.ร.บ. รถยนต์หมดอายุ จะต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำถามแรกสำหรับหลายๆคน ในการการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ คือใช้เอกสารอะไรบ้าง ซึ่งเป็นคำถามที่เจอกันบ่อยๆในการที่จะทำเรื่องต่อ พ.ร.บ.ในแต่ละปี  หากเราลืมหรือปล่อยให้หมดอายุนั้น มีหวังอาจจะโดนเสียค่าปรับอย่างแน่นอน  บทความนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้ในการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ เริ่มจากตรงไหน ต่อที่ไหนได้บ้าง ขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่างๆอย่างไรบ้าง พ.ร.บ. รถยนต์หมดอายุ จะต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดมารยาทและจิตสำนึก พร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่หมวดมารยาทและจิตสำนึก พร้อมเฉลย ในหมวดนี้จะพูดถึงมารยาทและจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น การปฎิบัติอย่างไรเมื่อเห็นคนรอข้ามถนนบนทางม้าหลาย หรือจะเป็นการให้สัญญาณไฟต่างๆเมื่อถึงทางร่วมทางแยก หรือเมื่อจะเลี้ยวควรเปิดไฟอย่างไร ซึ่งจำเป็นอย่างมากในการขับขี่ โดยผู้ที่จะทำใบขับขี่จำเป็นที่จะต้องทราบและปฏิบัติให้ถูกต้อง ข้อสอบใบขับขี่ หมวดมารยาทและจิตสำนึก

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ พร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ  ในหมวดนี้จะเป็นป้ายแนะนำในการขับขี่รถบนนถนน ซึงมีเพียงแค่ 3 ป้ายเท่านั้น ซึ่ง ป้ายแนะนำจะออข้อสอบใบขับขี่ทั้ง 3 ป้าย ขอให้ผู้ที่จะไปสอบใบขับขี่จำให้แม่น ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ 1. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายเตือน พร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายเตือน พร้อมเฉลย ในหมวดนี้จะเป็นป้ายเตือนที่เมื่อเวลาขับขี่อยู่บนท้องถนนเจอป้ายชนิดเตือนแล้ว สิ่งที่ควรทำคือความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นกว่า จึงจำเป็นอย่างมากที่เราควรที่จะรู้ความหมายของป้ายแต่ละป้าย เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนให้กับเราอีกด้วย ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายเตือน 1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร ก. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังทำงาน อาจมีวัสดุอุปกรณ์วางบนผิดจราจร ข. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังสำรวจทาง ค. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน ง. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ พร้อมเฉลยล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายบังคับ ในหมวดนี้จะเป็นความรู้ในเรื่องของป้ายบังคับต่างๆที่จำเป็นจะต้องรู้ในการสอบใบขับขี่ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซต์ โดยหมวดนี้จะมีข้อสอบจำนวน 38 ข้อ พร้อมเฉลย รับรองได้เลยว่าถ้าหากทำข้อสอบในแต่ละหมวดได้ ในการทำข้อสอบจริงจะต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์อย่างแน่นอน 1.เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร ก ให้ขับรถแซงคันอื่นได้เลย ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้ ข ให้ทางแก่รถคันอื่นก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้ ค ให้หยุดรถก่อน ในเขตที่มีเครื่องหมายนี้ ง ห้ามขับรถแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น ในเขตทางที่ติดตั้งป้าย

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดเครื่องหมายพื้นทางพร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดเครื่องหมายพื้นทางเป็นอีกหนึ่งหมวดข้อสอบที่ผู้ขอสอบใบขับขี่ใหม่จำเป็นที่จะต้องรู้ ซึ่งในข้อสอบแต่ละชุดที่แต่ละคนทำจะแตกต่างกัน โดยเครื่องจะทำการเลือกข้อสอบในหมวดต่างๆมาให้ผู้สอบได้ทำ ดังนั้นใครที่จะไปทำใบขับขี่จึงจำเป็นที่จะต้องอ่านให้ครบทุกหมวด เพราะทุกคะแนนถือว่าสำคัญมากในการทำข้อสอบ ข้อสอบใบขับขี่ หมวดเครื่องหมายพื้นทาง

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกพร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบกพร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!  ในบทความที่แล้วเราได้ลงข้อสอบหมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ให้ได้อ่านและลองทำดู โดยเทคนิคในการอ่านและจดจำข้อสอบในแนวๆนี้ให้ได้ดีที่สุดคือ การอ่านข้อสอบใบขับขี่หลายๆรอบ ซึ่งในรอบแรกอาจจะยังไม่ดูเฉลย พอทำครบเสร็จทั้งหมดแล้วค่อยมาดูเฉลยแล้วประเมินตนเอง ว่าได้กี่เปอร์เซนต์ของข้อสอบในหมวดนั้นๆ แล้วเมื่อเฉลยเสร็จให้ลองทำข้อสอบในรอบที่สอง รับรองได้เลยว่าคะแนนของเราจะเยอะมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน ข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยจราจรทางบก

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฏหมายว่าด้วยรถยนต์พร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พร้อมเฉลย ล่าสุด!!!! หลังจากที่เราได้เตรียมเอกสารในการสอบใบขับขี่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ความรู้ในการสอบข้อเขียนเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในการสอบ เพราะถ้าเราผ่านการทดสอบสมรรถภาพและผ่านการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าไม่ผ่านสอบข้อเขียนก็จะไม่มีสิทธิ์สอบภาคปฏิบัติต่อไปได้ซึ่งต้องผ่าน 90% คือจาก 50 ข้อ ต้องตอบถูก 45 ข้อขึ้นไป ดังนั้นเราจึงควรที่จะทำการบ้านไปให้ดี ทบทวนข้อสอบต่างๆที่ใช้ในการสอบ อย่าประมาทเด็ดขาด เพราะหลายคนมองข้ามจุดนี้ไปทำให้สอบไม่ผ่าน ต้องเสียเวลากลับไปสอบให้ผ่านอีกรอบ