การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จักรยานยนต์ (จากชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จักรยานยนต์ (จากชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ชนิดต่างๆ จะสามารถต่อได้ครั้งละ 5 ปี โดยในครั้งแรกเราจะได้ใบขับขี่ชนิดชั่วคราวซึ่งมีอายุ 2 ปี หลังจากหมดอายุต้องทำการต่อใบขับขี่ใหม่ที่ขนส่งเพื่อที่จะได้ใบขับขี่ชนิด 5 ปี หลังจากนั้นเราต้องทำการต่อใหม่อีก 5 ปี ไปเรื่อยๆ โดยขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่และเอกสารต้องเตรียมในการต่ออายุมีดังนี้

คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ ( 5 ปี เป็น 5 ปี)

1. เป็นผู้ที่ได้รับใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ใบขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ใบขับขี่รถบดถนน ใบขับขี่รถแทรกเตอร์ หรือใบขับขี่รถชนิดอื่นอยู่เดิมแล้ว
2. ผู้ขอยังคงมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามสำหรับผู้ถือใบขับขี่ชนิดนั้นๆ
3. กรณีใบขับขี่หมดอายุเกิน 1-3 ปี ต้องมาติดต่อจองคิวที่สำนักงานฯ ทั่วประเทศ หรือ สอบถามที่ 1584

หลักฐานประกอบคำขอใบขับขี่

  • ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน
  • บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา

ขั้นตอนการดำเนินการ

  • ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
  • ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
  • ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ
  • ทดสอบสายตาทางลึก
  • ทดสอบสายตาทางกว้าง
  • ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)
  • อบรม 1 ชั่วโมง

ชำระค่าธรรมเนียม / ถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ / จ่ายใบขับขี่

รู้แบบนี้แล้วอย่าลืมไปต่ออายุใบขับขี่กันนะครับ อย่าปล่อยให้ขาดเกิน 1 ปี ไม่งั้นเราต้องทำแบบทดสอบข้อเขียนเพิ่มเติม สำหรับใครที่กำลังจะทำใบขับขี่ใหม่ก็ตั้งใจอ่านหนังสือ ขอให้ทำใบขับขี่ผ่านกันทุกคนนะครับ