ขั้นตอนการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์

ในบทความนี้เราจะมารู้จักกับการจองทะเบียนรถยนต์ หลายคนคงเคยได้ยินกับคำว่า “จองทะเบียนรถยนต์” ซึ่งบางคนอาจจะรู้จักแต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าขั้นตอนการจองทะเบียนรุยนต์นั้น มีขั้นจองการจองยังไง จองทะเบียนได้ที่ไหนบ้าง โดยในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าในการจองทะเบียนรถยนต์นั้นมีขั้นตอนอะไรบ้าง

การจองเลขทะเบียนรถ

 • สำหรับการจองเลขทะเบียนรถยนต์ สามารถใช้อินเตอร์เพื่อเข้ามาจองเลขทะเบียนผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้เลย ได้โดยไม่ต้องเดินทางมาที่กรมการขนส่งทางบก โดยสามารถจองได้ทั้งเลขทะเบียนรถยนต์ รถเก๋ง รถตู้ และรถกระบะ ซึ่งถือเป็นช่องทางที่สะดวก

ข้อควรระวัง ก่อนจองเลข

 • กรณีรถใหม่ ต้องได้รับรถแล้วจึงจะจองเลขได้ ให้อ่านหลักเกณฑ์การจองให้เข้าใจ และตรวจสอบ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่จดทะเบียนธุรกิจให้ถูกต้อง ก่อนกดจองเลข เพราะถ้าผิดจะไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนกับรถยนต์ของคุณ และจะไม่สามารถจองเลขทะเบียนรถได้อีกเป็นเวลา 3 เดือน

หลักเกณฑ์การจองเลขทะเบียนรถผ่านอินเตอร์เน็ต

 1. กรณีรถใหม่ ท่านจะต้องได้รับรถยนต์มาแล้ว จึงจะสามารถจองเลขทะเบียนได้
 2. ท่านสามารถ ใส่เลขทะเบียน ที่เปิดให้จอง ตามตารางจองเลขได้ครั้งละ 1 เลข และสามารถใส่เลขใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนได้
 3. เลขทะเบียนรถยนต์ ที่ท่านจองได้นั้น ต้องนำรถมาจดทะเบียนภายใน 15 วันทำการ นับแต่วันที่กำหนดให้จดทะเบียน หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว สิทธิในเลขทะเบียนนั้น จะตกไป กรมฯ จะนำเลขทะเบียน ที่ท่านจองได้ไปจดทะเบียนให้ผู้อื่น
 4. เมื่อท่านจองเลขทะเบียนรถได้แล้ว ท่านจะสามารถจองเลขทะเบียนรถยนต์ ได้ใหม่อีกครั้งหลังจาก 3 เดือน
 5. เลขทะเบียนรถยนต์ ที่ท่านจองได้นั้นจะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นชื่อผู้อื่นได้
 6. ข้อควรระวัง ชื่อ – นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชนนั้น หากอักษร หรือตัวเลข ไม่ตรงตามบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนบริษัท ไม่ตรงกับเอกสารนิติบุคคลให้ถือว่าไม่ใช่บุคคลเดียวกัน และจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
 7. ให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขทะเบียนการค้า หรือ เลขหนังสือเดินทาง ต้องติดกัน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน 3529999227711, เลขหนังสือเดินทาง P110234 เป็นต้น
 8. หากรูปแบบการใส่ ชื่อ – นามสกุล และเลขบัตร ผิดไปจากที่กำหนดให้ตกเป็นโมฆะ
 9. การจอง จะเปิดให้จองเป็นแบบวันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ของวัน ตามตารางจองเลข
 10. คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง (1 IP Address) สามารถจองได้เลขเดียวในวันนั้นๆ
 11. กรมฯ อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการจองตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คลิ๊กที่นี่ …. เพื่อเข้าใช้งานระบบจองเลขทะเบียนรถ

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมขนส่งทางบก