ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ พร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ  ในหมวดนี้จะเป็นป้ายแนะนำในการขับขี่รถบนนถนน ซึงมีเพียงแค่ 3 ป้ายเท่านั้น ซึ่ง ป้ายแนะนำจะออข้อสอบใบขับขี่ทั้ง 3 ป้าย ขอให้ผู้ที่จะไปสอบใบขับขี่จำให้แม่น

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ

1. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ 1
ก. ที่กลับรถ
ข. ที่ห้ามกลับรถ
ค. ที่ห้ามแซง
ง. เริ่มต้นทางด่วน (ทางหลวงพิเศษ)

2. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ 2
ก. ทางข้างหน้ามีที่กลับรถสามารถกลับรถได้บริเวณที่มีป้าย “จุดกลับรถ”
ข. ห้ามกลับรถ
ค. กลับรถได้เฉพาะรถยนต์
ง. ให้เลี้ยวซ้าย

3. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร?

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ3
ก. ที่กลับรถ
ข. ขับรถให้ช้าลงและระมัดระวังคนข้ามทาง ถ้ามีคนกำลังเดินข้ามทางควรหยุดให้คนเดินข้ามทาง
ค. ที่ห้ามคนข้ามถนน
ง. ที่สำหรับคนพิการ

หวังว่าในหมวดป้ายแนะนำทั้ง 3 ข้อนี้ หลายคนคงเคยเห็นอาจจะยังรู้ความหมายหรือไม่รู้ความหมาย สำหรับในการที่จะทำข้อสอยใบขับขี่ทั้ง 3 ข้อนนี้ออกข้อสอบใบขับขี่อย่างแน่นอน ข้อให้ทุกท่านโชคดีในการสอบใบขับขี่ใหม่ทุกท่าน