พ.ร.บ. รถยนต์หมดอายุ จะต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

คำถามแรกสำหรับหลายๆคน ในการการต่อพ.ร.บ.รถยนต์ คือใช้เอกสารอะไรบ้าง ซึ่งเป็นคำถามที่เจอกันบ่อยๆในการที่จะทำเรื่องต่อ พ.ร.บ.ในแต่ละปี  หากเราลืมหรือปล่อยให้หมดอายุนั้น มีหวังอาจจะโดนเสียค่าปรับอย่างแน่นอน  บทความนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้ในการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ เริ่มจากตรงไหน ต่อที่ไหนได้บ้าง ขั้นตอนการเตรียมเอกสารต่างๆอย่างไรบ้าง

พ.ร.บ. รถยนต์หมดอายุ จะต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

เมื่อ พ.ร.บ. รถยนต์ของเราหมดอายุ สิ่งแรกที่เราต้องรู้คือ วันหมดอายุซึ่งเราสามารถต่อได้ก่อนไม่เกิน 90 วัน และสิ่งที่เราจะต้องเตรียมคือ เอกสารเพื่อทำการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์นั้นจะต้องมี

  1. สำเนาบัตรประชาชน
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาทะเบียนรถ หรือเล่มจริง

เมื่อเราเตรียมเอกสารครบแล้ว สามารถนำไปต่อพ.ร.บ.รถยนต์ไปต่อได้ที่กรมการขนส่งของแต่ละจังหวัด หรือหากใครที่ไม่สะดวกมี่จะเดินทางไปยังขนส่ง ก็สามารถต่อกับบริษัทประกันภัยต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้มีให้เลือกเรามากมาย โดยค่าใช้จ่ายในแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันไป แต่ในการคุ้มครองจะเหมือนกันตามที่กฎหมาย พ.ร.บ.กำหนดไว้

คำว่า พ.ร.บ.รถยนต์ มีความสำคัญอย่างไรกับผู้ใช้รถ

โดย พ.ร.บ. คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ รถทุกคันจะต้องมี พ.ร.บ. ซึ่งเป็นกฎหมายข้อบังคับพื้นฐานที่จะต้องทำ เพื่อความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ใช้รถแล้วได้รับอุบัติเหตุ โดยจะคุ้มครองผู้ได้รับอุบัติเหตุทั้งที่เป็นฝ่ายถูกละฝ่ายผิด ทั้งนี้กฎหมายจะคุ้มครองในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กำหมายกำหนด

หากรถของเราไม่มี พ.ร.บ. จะโดนปรับเท่าไหร่

  • ที่สำคัญหากเราไม่มี พ.ร.บ.รถยนต์ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท และจะไม่สามรถต่อทะเบียนรถได้ ทั้งนี้จะต้องเก็บเอกสารหลักฐานการต่อ พ.ร.บ.รถยนต์ ไว้เพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ทุกครั้งที่เรียกตรวจสอบด้วย

ประโยชน์ของ พ.ร.บ. รถยนต์มีอะไรบ้าง

ไม่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด

  • กรณีบาดเจ็บจะได้รับค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกิน 30,000 บาท
  • หากเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าทำศพ 35,000 บาท

 หากพิสูจน์ได้ว่าพิสูจน์ได้ว่าเป็นฝ่ายถูก

  • สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลตามจริงได้ ไม่เกิน 80,000 บาท
  • เงินชดเชยกรณีเสียชีวิตหรือทุพลภาพถาวร 300,000 บาท
  • เงินชดเชยการเข้ารักษาตัวผู้ป่วยใน วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน รวม 4,000 บาท
  • รวมเงินค่าสินไหมทดแทนต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งไม่เกิน 304,000 บาท