สัญญาณไฟจราจรที่ควรรู้ สำหรับผู้ทำข้อสอบใบขับขี่

สัญญาณไฟจราจรที่ควรรู้ สำหรับผู้ทำข้อสอบใบขับขี่

ในการสอบใบขับขี่นั้นการเรียนรู้เรื่องกฎจราจร สัญญาณไฟต่างๆบนถนนเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากที่ทุกคนที่จะขอทำใบขับขี่จะต้องเรียนรู้ สัญญาณไฟจราจรก็เป็นอีกเรื่องที่เราทุกคนที่ใช้รถ ใช้ถนนจำเป็นต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ บทความนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจร การปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

สัญญาณไฟจราจรที่ควรรู้ สำหรับผู้ทำข้อสอบใบขับขี่

ผู้ขับขี่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณไฟจราจรที่ได้ติดตั้งไว้ในทางดังนี้

  1. สัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอำพัน ให้ผู้ขับขี่เตรียมหยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ
  2. สัญญาณไฟจราจรสีแดง ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นหยุดรถ
  3. สัญญาณไฟจราจรสีเขียว ให้ผู้ขับขี่ขับรถไปต่อได้

สัญญาณไฟจราจรทั้ง 3 นี้จะถูกใช้ตามแยกต่างๆทั่วไป และให้ความหมายตามข้างต้น ให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรอย่างเคร่งครัด

 

สัญญาณไฟจราจรที่ควรรู้ ข้อสอบใบขับขี่

สัญญาณไฟจราจรอื่นๆ

  • สัญญาณไฟสีแดงที่มีเครื่องหมายรูปกากบาทเฉียงอยู่เหนือช่องเดินรถ หมายถึง ห้ามมิให้ผู้ขับขี่ขับรถผ่านในช่องเดินรถนั้น
  • สัญญาณไฟกระพริบสีแดง ซึ่งมักจะมีอยู่ตามทางร่วมทางแยก หมายถึง ผู้ขับขี่ต้องหยุดรถหลังเส้นให้รถหยุด และเมื่อเห็นว่าปลอดภัยหรือไม่เป็นการกีดขวางการจราจรจึงให้ขับรถต่อไปด้วยความระมัดระวัง
  • สัญญาณไฟกะพริบสีเหลือง ซึ่งมักจะมีอยู่ตามทางร่วมทางแยก หมายถึง ผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วของรถลงและขับผ่านทางเดินรถนั้นไปด้วยความระมัดระวัง

เห็นแบบนี้แล้วการปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจรจึงสำคัญอย่างมากในการใช้รถใช้ถนน เราจึงควรที่จะรู้และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่จะเข้าขอทำใบขับขี่ใหม่ จึงจำเป็นที่จะต้องรู้ เพราะมีในข้อสอบใบขับขี่อย่างแน่นอน

 

Incoming search terms:

  • การปฏิบัติตามสัญญาณไฟจราจร
  • ความหมายไฟแดงกะพริบ