เรื่องน่าอ่านในหมวด อบรมต่อใบขับขี่ออนไลน์

อบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน

หลังจากการระบาดของ COVID-19 หลายคนที่ใบขับขี่หมดอายุ คงกังวลกับปัญหาที่จะต่อใบขับขี่เพราะกรมขนส่งหยุดการให้บริการในช่วงที่ผ่านมา ต่อไปนี้หายห่วงได้แล้วเพรากรมขนส่งทางบก ออกมาให้บริการต่อใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยลดการแออันที่กรมขนส่งและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย