หาตามคำค้น: ต่อใบขับขี่

อบรมต่ออายุใบขับขี่ออนไลน์ง่ายๆ แค่ 5 ขั้นตอน

หลังจากการระบาดของ COVID-19 หลายคนที่ใบขับขี่หมดอายุ คงกังวลกับปัญหาที่จะต่อใบขับขี่เพราะกรมขนส่งหยุดการให้บริการในช่วงที่ผ่านมา ต่อไปนี้หายห่วงได้แล้วเพรากรมขนส่งทางบก ออกมาให้บริการต่อใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยลดการแออันที่กรมขนส่งและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้วย

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จักรยานยนต์ (จากชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี)

การต่ออายุใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จักรยานยนต์ (จากชนิด 5 ปี เป็นชนิด 5 ปี) สำหรับการต่ออายุใบขับขี่ชนิดต่างๆ จะสามารถต่อได้ครั้งละ 5 ปี โดยในครั้งแรกเราจะได้ใบขับขี่ชนิดชั่วคราวซึ่งมีอายุ 2 ปี หลังจากหมดอายุต้องทำการต่อใบขับขี่ใหม่ที่ขนส่งเพื่อที่จะได้ใบขับขี่ชนิด 5 ปี หลังจากนั้นเราต้องทำการต่อใหม่อีก 5 ปี ไปเรื่อยๆ โดยขั้นตอนการต่ออายุใบขับขี่และเอกสารต้องเตรียมในการต่ออายุมีดังนี้ คุณสมบัติของผู้ขอรับใบขับขี่ ( 5 ปี เป็น 5 ปี)