หาตามคำค้น: หมวดป้ายเตือน

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายเตือน พร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายเตือน พร้อมเฉลย ในหมวดนี้จะเป็นป้ายเตือนที่เมื่อเวลาขับขี่อยู่บนท้องถนนเจอป้ายชนิดเตือนแล้ว สิ่งที่ควรทำคือความระมัดระวังในการขับขี่ให้มากขึ้นกว่า จึงจำเป็นอย่างมากที่เราควรที่จะรู้ความหมายของป้ายแต่ละป้าย เพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถ ใช้ถนนให้กับเราอีกด้วย ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายเตือน 1. เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร ก. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังทำงาน อาจมีวัสดุอุปกรณ์วางบนผิดจราจร ข. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลังสำรวจทาง ค. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวัง เครื่องจักรกำลังทำงาน ง. ให้ขับรถช้าลง และระมัดระวังคนงานกำลัง สำรวจสิ่งก่อสร้าง Incoming search terms:ป้ายเตือนข้างหน้ามีภูเขาขวางความหมายคือ