หาตามคำค้น: หมวดป้ายแนะนำ

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ พร้อมเฉลย ล่าสุด!!!!

ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ  ในหมวดนี้จะเป็นป้ายแนะนำในการขับขี่รถบนนถนน ซึงมีเพียงแค่ 3 ป้ายเท่านั้น ซึ่ง ป้ายแนะนำจะออข้อสอบใบขับขี่ทั้ง 3 ป้าย ขอให้ผู้ที่จะไปสอบใบขับขี่จำให้แม่น ข้อสอบใบขับขี่ หมวดป้ายแนะนำ 1. เครื่องหมายนี้ คือเครื่องหมายอะไร?